DC360

TAÜ Dijital Dönüşüm Yetkinlik Eğitim Platformu


DC360 (Digital Competency 360⁰) Türk-Alman Üniversitesi tarafından geliştirilmiş web
tabanlı bir dijital eğitim platformudur. (https://ddmm.tau.edu.tr/). Bu platform üzerinde dijital
dönüşüm alanında multidisipliner eğitim içerikleri farklı fakültelerde görevli olan
akademisyenler tarafından sunulmaktadır. Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
(UZEM) desteği ile yönetilen DC360 eğitim platformu kayıtlı kişilere istedikleri süre içinde
istedikleri eğitim içeriklerine ulaşabilme olanağı sağlamaktadır. Toplam 24 eğitim başlığı
«Yönetim» ve «Teknoloji» olmak üzere 2 modülde toplanmıştır. Belirli bir sayıda eğitim
videosunu tamamlayan kullanıcılara her Modülden en az 4 eğitim tamamlama koşuluyla
sınavsız, e-devlet onaylı “Dijital Dönüşüm Yetkinlik” sertifikaları verilmektedir.

Modül 1 – YÖNETİM
1. Dijital İş Modelleri
2. Dijital Ekosistemler ve Oluşturulması
3. Dijital Pazarlama ve Satış
4. Customer Journey Management
5. Dijital Finans Yönetimi ve Risk Analizi
6. Dijital Örgüt Kültürü
7. Dijital Liderlik
8. Dijital İnsan Kaynakları
9. Dijital Kurumsal İletişim
10. Sürdürülebilir İnovasyon
11. İnovasyon için Tasarım Odaklı Düşünce
12. Çevik Proje Yönetimi
13. Dijitalleşmede KVKK ve Hukuki Etmenler
14. Dijital İmza

Modül 2 – TEKNOLOJİ
15. Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika
16. Nesnelerin İnterneti
17. Yapay Zekâ
18. Bulut Bilişim
19. Büyük Veri Analizi
20. Artırılmış Gerçeklik
21. Blok Zincir
22. Sensörler ve Otomasyon
23. Dijitalleşmede Uygulama Programlama
24. Dijitalleşmede Siber Güvenlik
Dijital Dönüşüm Yetkinlik Sertifikası

1. Temel Seviye: En az 12 eğitimin tamamlanmış olması gereklidir.
2. Orta Seviye: En az 16 eğitimin tamamlanmış olması gereklidir.
3. Üst Seviye: En az 20 eğitimin tamamlanmış olması gereklidir.