Hakkımızda

Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yenilikçi İstanbul Mali Destek
Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Türk-Alman
Üniversitesi Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi isimli projesinin nihai çıktısı
olarak, ülkemiz ekonomisinin dinamizmini yansıtan KOBİ'lerimize dijital dönüşüm
süreçlerinde yönetsel ve teknik destek sağlama amacıyla kurulmuş ve 2023 Şubat
ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
TAü-DDUAM, Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin amacı dijital dönüşümün Türk-Alman Üniversitesi’nde teknolojik, ekonomik,
hukuki ve sosyal yönlerden incelenmesi ve araştırılması, işletmelerde ortaya çıkan dijital
dönüşümle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulması ve gerekli
çözümlerin üretilmesidir.
Bu bağlamda merkez faaliyetleri şu şekilde özetlenmektedir:
  • Sanayi iş birliği faaliyetleri: Sanayi ile ortak projeler ile dijital dönüşüm çözümleri sunmak, ücretli veya ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik faaliyetleri yapmak
  • Eğitim faaliyetleri: Çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek, sertifika programları hazırlamak
  • Araştırma faaliyetleri: Disiplinler arası bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel projeler geliştirmek, dijital dönüşüm belgelendirme merkezi kurmak
  • Farkındalık faaliyetleri: Toplumda dijital dönüşüm hakkında farkındalığı artırmak için toplantılar düzenlemek
TAÜ-DDUAM’in işleyişinin temel yapı taşlarını İstanbul Kalkınma Ajansı destekli “Dijital
Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi” projesi (15.02.2022–15.02.2024) çıktıları
oluşturmaktadır:
  • DX360 (Digital EXperience 360⁰)-Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Ölçüm Sistemi
  • DC360 (Digital Competency 360⁰)-Dijital Dönüşüm Yetkinlik Eğitim Platformu
  • DS360 (Digital Simulation 360⁰)-Dijital Dönüşüm Simülasyon Laboratuvarı