DS360

Dijital Dönüşüm Simülasyon Laboratuvarı


DS360 (Digital Simulation 360⁰) Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yer alan dijital
dönüşüm laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda imalat sanayi, hizmet ve ticaret sektörünün ihtiyaç
duyduğu dijital dönüşüm süreçleri ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülebileceği 3
alan bulunmaktadır.

1. Robotik ve Üretim Alanı: Bir fabrikada üretime yönelik modern altyapı bileşenleri
ile ilgili alan
2. Akıllı Sistemler Alanı: Fabrika içi lojistik ile depo ve üretim tesislerini daha akıllı
yapacak sistemler ile ilgili alan
3. Yapay Zekâ ve Bulut Bilişim Alanı: Toplanan ve oluşturulan verilerin saklanması,
işlenmesi ve anlamlaştırılması için gerekli donanım ve yazılım alt yapısı

DS360 laboratuvarında kullanılan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanlı modüler yapı
ile tek tip işletmelere değil farklı sektördeki firmalara yönelik çözüm sunulması
hedeflenmektedir. Laboratuvarda bir sanayi tesisinde var olan planlama, prototip, imalat, test,
montaj, depolama, lojistik gibi bütün süreçlerin kurgusu planlanabilmektedir. Bunun yanı sıra
akıllı monitörizasyon ile tek bir panel üzerinden tüm sistemin izlenmesi, veri analizi ve
değerlendirilmesi mümkün olmakta ve firmaların dijital dönüşüm olgunluk seviyesi ölçüm
sonuçlarına ilaveten laboratuvardaki uygulama sonuçları ile efektif çözüm portföyü ve dijital
dönüşüm yol haritası sunulabilmektedir. Yerinde uygulamalı eğitim ile sanayi kuruluşu
çalışanları kendi fabrikalarında kurulum süreçleri ve sıkıntılarını yaşamadan önce dijital
dönüşümü bütün özellikleriyle inceleyerek analiz edebileceklerdir. DS360 laboratuvarının
özellikle KOBİ ölçekli kurumlar için sağladığı katma değer ve faydaları şu şekildedir:

  • Dijital dönüşümünü tamamlamış bir üretim alanı simülasyonu görebilme
  • İş emirlerini kağıtsız ortamda görebilme, üretilecek ürünlere ait fotoğraf, teknik resim, çalışılacak makineye ait otonom bakım parametreleri ve kalıp aparat ayar değerlerini görebilme
  •  Üretim sırasında oluşabilecek duruşları ve üretim hatalarını dijital ortamda tanımlayabilme
  •  Lojistik ekibi, bakım ekibi ve kalite ekiplerinin müdahale etmeleri gerektiği zamanlarda dijital sinir sistemi ile uyarılar alabilme
  • Belirli şartlar gerçekleşmeden, örneğin doğru kalıp bağlanmadan, doğru personel yetkinlik (polivalans) matrisine göre giriş yapmamışsa, FİFO ya göre doğru hammadde lotu seçilmemişse vb. makinelerin çalışmasının önlendiği bir senaryoyu yaşama
  •  Proses kalite çerçevesinde ölçümler yapabilme (kalite personeli) ve arıza ve planlı bakımları gerçekleştirme (bakım personeli)
  •  Bakım sırasında tüketileceği var sayılan stokları stoklardan düşerek kritik malzeme listesini hareketlendirme
  •  Saha yönetim gösterge paneli ile geçmiş zaman dilimleri (vardiya, gün, hafta, ay, yıl, çeyrek yıl, yarım yıl vs.) arasında raporlama yapabilecek üretim alanı içerisinden toplanan tüm verileri (duruş, üretim hatası, adet, metre, performans, kullanılırlık, kalite, OEE vb..) dokunmatik andon TV’lerden analiz edebilme ve tam bir dijital dönüşüm senaryosu yaşayabilme