Yönetim / Personel

 
Yönetim Kurulu Başkanı E-posta
Prof. Dr. Müge KLEIN klein@tau.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyeleri  
Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN aykut.arikan@tau.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Göksel Duru dilek.goksel@tau.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Batin Latif AYLAK batin.latif@tau.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Tolga ÖZER ozer@tau.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Gökhan HABİBOĞLU habiboglu@tau.edu.tr
Öğr. Gör.Mustafa Murat CERİT cerit@tau.edu.tr