DX360

Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Ölçüm Sistemi


Şirketlerin dijital dönüşüm olgunluk seviyesini ölçmede ve ölçüm sonucuna göre dijital
dönüşüm mevcut durumunu ve gelişme alanlarını belirlemede kullanılmak üzere DX360
(Digital EXperience 360⁰) ismi verilen bir yazılım sistemi geliştirilmiştir (https://tau-
ddmm.org/dx360
). Bu sistemin amacı şirketlerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini
ölçerek onlara dijital dönüşüm yol haritalarını geliştirmelerinde destek oluşturacak bir rapor
sunmaktır. DX360 sistemi üç iş alanına özgü ve üç dijital dönüşüm boyutunu dikkate alan bir
soru seti kullanmakta ve Alman Bilim ve Mühendislik Akademisi (ACATECH)
metodolojisini temel alarak altı seviyede dijital olgunluk seviyesi ölçümü yapılmasını
mümkün kılmaktadır.

İş alanları
1. Üretim: Üretim faaliyetine sahip şirketlere özgü soru seti kullanılır.
2. Ticaret: Sadece ticaret yapan şirketlere özgü soru seti kullanılır.
3. Hizmet: Sadece hizmet sunan şirketlere özgü soru seti kullanılır.

Dijital Dönüşüm Boyutları
1. Kültür: Bu boyut altında şirket kültürünün dijital dönüşüme yaklaşımı ölçülür. Dijital
Dönüşüm Stratejisi, Dijital Yetkinlikler ve Karar Verme alt boyutlarına ait soru seti
kullanılmaktadır.
2. İş Modeli: Bu boyut altında şirketin iş modellerindeki başka bir deyişle
tedarikçilerden müşterilere kadar uzanan dış paydaşlarla olan tüm ilişkilerinin dijital
dönüşüm seviyesi ölçülür. Yatay Entegrasyon ve Müşteri İlişkileri alt boyutlarına ait
soru seti kullanılmaktadır.
3. Organizasyon: Bu boyut altında şirketin tüm iç süreçlerindeki dijital dönüşüm
seviyesi ölçülür. Veri Yönetimi, Süreç Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve Dikey
Entegrasyon alt boyutlarına ait soru seti kullanılmaktadır.

Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyeleri
1. Dijital Aday
2. Dijital Gelişen
3. Dijital Yetenekli
4. Dijital Yetkin
5. Dijital Uzman
6. Dijital Usta